Individuele familieopstelling

Familieopstellingen brengen thema’s en patronen aan het licht waar we ons normaal gesproken niet bewust van zijn. We lopen steeds tegen dezelfde thema’s/patronen aan, waardoor we belemmerd worden in onze persoonlijke groei en verandering. We blijven steeds onbewust heel druk met het omgaan van de thema’s/patronen. Hierdoor kunnen we ziek worden, vermoeid of uitgeput raken. Of niet de weg inslaan die we zo graag zouden willen. Wat houdt jou tegen? Laat een opstelling je hierin inzicht geven…om daarna weer verder te kunnen in je persoonlijke groei.

Voor ouders
Heb je bijvoorbeeld er al alles aan gedaan om je opvoedvraagstuk op te lossen en hebben tips en trucs vanuit o.a. ouderbegeleiding niet voor een blijvende oplossing gezorgd? Dan kan het zijn dat er iets speelt op een diepere laag. Familieopstellingen laten snel zien wat de werkelijke oorsprong van je vraagstuk is.
Mogelijk spelen gebeurtenissen uit je gezin van herkomst, of zelfs verder in je familiegeschiedenis, nog steeds een belastende rol. Dankzij de familieopstelling zal jij als ouder wel herkennen wat jijzelf en je kind nodig hebben om blijvend iets aan de situatie te veranderen.

Wanneer een familieopstelling?
Jij wordt geraakt door het gedrag van je kind, waardoor de emoties hoog oplopen, ziet hoe je kinderen onderling in een voortdurende strijd met elkaar en/of met jou of partner leven, voelt dat iets je belemmert in de relatie met je kind, maar je kunt de vinger er niet op leggen, voelt je overvraagt als opvoeder, bent overbezorgd, voelt je te verantwoordelijk, hebt moeite met grenzen stellen, of hebt – om welke reden dan ook – moeite te genieten van het ouderschap.
Je kind is regelmatig erg driftig of boos, bemoeit zich met jullie relatie, claimt jou of je partner, poept of plast nog regelmatig in zijn broek, heeft het gevoel er niet bij te horen, of weet zijn plek niet te vinden in het gezin.
Herken je een van bovengenoemde situaties? Dan kunnen familieopstellingen uitkomst bieden.
Familieopstellingen zijn eenvoudig, praktisch en effectief.
Een familieopstelling werkt heel eenvoudig. Je onderzoekt, met de begeleider, kort je vraag: waar worstel je mee, waarin wil je verandering aanbrengen? Vervolgens breng je dit thema in beeld. Je kiest voor elk gezinslid, inclusief jezelf, een vloertegel. Deze vloertegels geef je een plek in de ruimte; je drukt hiermee uit hoe je de positie van de verschillende gezinsleden op dat moment puur gevoelsmatig ervaart.
Hierna word je uitgenodigd om je eigen positie in te nemen; je stapt letterlijk in de dynamiek van je gezin. En van daaruit gaat het stromen. Je hoeft alleen maar te kijken naar het plaatje dat je hebt neergelegd, en te voelen wat er in je gebeurt. Je zult versteld staan van de kracht van deze ervaring. Je zult inzicht krijgen in je vraagstuk op een dieperliggende (emotionele) laag.
De puzzelstukjes vallen op zijn plaats. En als vanzelf wordt van daaruit helder wat je te doen staat om tot een fundamentele en blijvende oplossing te komen. De veranderingen hebben een domino-effect op het gedrag van je kind. En voor jou wordt het opvoeden als vanzelf ontspannen!
N.B. Iedere ouder heeft een eigen familiegeschiedenis en zal dus vanuit zijn eigen perceptie reageren op de dynamiek in het gezin. Het kan dus zijn dat voor beide ouders een afzonderlijke familieopstelling nodig is.

Wil je een afspraak maken of meer informatie?

Ben je enthousiast geworden over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op. We zijn zowel telefonisch als per mail bereikbaar. Alle therapeuten van het Therapeutenhuis maken hun eigen afspraken.