Grace Meurkes

Integratief kindertherapeut (ECP)

Over mij

Ik ben Grace Meurkes.
Mijn passie voor kinderen en het begeleiden in het opgroeien bracht mij naar vele verschillende organisaties waar ik werkte met kinderen en ouders. Enthousiast, empathisch, speels en met passie heb ik daar heel veel ervaring opgedaan.
Denk bijvoorbeeld aan kinderen met opvallend gedrag, kinderen met rouwverwerking, kinderen die stil en teruggetrokken zijn, kinderen met lichamelijke klachten, kinderen van gescheiden ouders. Deze ervaringen heb ik onder andere opgedaan als pedagogisch medewerker in de kinderpsychiatrie, bij het Medisch Kinderdagverblijf, op een kinderafdeling van het UMC Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, als therapeut in het speciaal onderwijs en als projectleider opvoedingsondersteuning bij verschillende Welzijn Stichtingen.

Het vak Integratieve Kindertherapie kwam op mijn pad en dat heeft ervoor gezorgd dat ik vanaf 2007 een eigen praktijk opzette in Arnhem.

In 2014 ben ik daarnaast afgestudeerd als GZ-supervisor en begin 2015 heb ik de opleiding Opvoedopstellingen gevolgd en GroepsGeluk voor groepen op basisscholen en BSO. Vanaf oktober 2015 pas ik EMDR bij kinderen toe en vanaf 2018 ook hypnotherapie en volg ik de opleiding Medische Hypnose. In 2020 heb ik de opleiding EFT voor kinderen afgerond. Met EFT kan een kind, binnen korte tijd, op een snelle, effectieve en vriendelijke manier verlossen van spanning en stress waardoor er op een gemakkelijke manier weer ruimte is voor het installeren van nieuwe behulpzame overtuigingen.
In het werken met kinderen en ouders binnen de verschillende settingen heb ik ervaren dat er met ouders vaak ‘over’ kinderen wordt gepraat in plaats van ‘met’ kinderen. Dit is een gemiste kans omdat kinderen heel goed in staat zijn hun problemen zelf op te lossen.

Hierin ligt ook de kracht en het succes van integratieve kindertherapie. Bij deze therapie krijgen kinderen de kans om hun eigen problemen in samenwerking met hun ouders op te lossen. Door zelfverantwoordelijk gedrag aan te leren, ontwikkelt het kind allerlei effectieve manieren die ook in geheel nieuwe situaties toegepast kunnen worden. Kinderen krijgen hierdoor meer eigenwaarde, leren verantwoordelijkheden te nemen en maken gebruik van eigen hulpbronnen en creativiteit. Als kindertherapeut werk ik volgens het uitgangspunt:
Het kind weet het, het kind kan het, het kind doet het!

Tarieven

Intake, sessie met het kind, oudergesprek en ouderbegeleiding (50 minuten) : € 97,-
Gesprek met derden, schoolbezoek : € 97,- per uur.
Individuele familieopstelling € 97,- per uur.

Vergoedingen

De kosten voor therapie worden vergoed vanuit het aanvullend pakket dat je hebt bij je zorgverzekeraar. Deze vergoedingen vallen niet onder het eigen risico en een verwijzing van de huisarts is niet nodig. De hoogte van de vergoeding verschilt sterk per zorgverzekeraar en type aanvullend pakket. Je kunt hierover navraag doen bij je zorgverzekeraar aan de hand van mijn registraties.

Sinds 1 januari 2015 vergoeden de gemeenten Arnhem en omliggende gemeente (Renkum, Wageningen, Westervoort, Duiven, Rozendaal, Doesburg, Rijnwaarden) de therapiekosten voor minderjarige kinderen na doorverwijzing van huisarts of wijkteam. Dit geldt ook voor mijn praktijk.

Doordat de therapie kortdurend is, kunnen de kosten beperkt blijven en hoop ik hierdoor veel gezinnen te bereiken.

Gespreide betaling is altijd mogelijk.
Wat is een gelukkig gezin of een goede relatie met je kinderen je waard?
Mochten de kosten niet haalbaar voor je zijn, neem dan toch contact met mij op, dan kijken we hoe we er samen uit kunnen komen.

Registraties

NVECP: 10085
Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT-nr: 20.20.A)
RBCZ: 20.0001R
AGB code therapeut: 90106829
AGB code praktijk: 90067204 / 94008450
KvK-nummer: 09167656
SKJ: 110012154

Niet tevreden over je behandelaar? Klachtenreglement