Klachtenreglement

Het Therapeutenhuis staat voor een heldere werkwijze, klantvriendelijke benadering en een transparante communicatie. Ondanks dat kan het voorkomen dat u ontevreden bent over (een aspect van) de dienstverlening van een van de therapeuten/psychologen. Dat horen wij graag van u zodat u niet blijft zitten met gevoelens van onvrede.

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn neemt u dan vooral direct contact op met de betreffende behandelaar. U kunt ervan uitgaan dat hij/zij dit graag met u samen oplost in een goed gesprek. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

In geval van Edwin Königel, Grace Meurkes en Ray Staring gaat dat via de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT).

In geval van Lisetta Schenk, Daphne Jacobs en Marleen Nissen gaat dat via de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

In geval van Marieke Akerboom en Marieke Hagedoorn gaat dat via de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP).

In geval van Karin van Aalst gaat dat via de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).