Therapie voor kinderen

Je wilt je kind gelukkig zien! Wanneer je ziet dat je kind thuis anders doet dan normaal of je kind geeft zelf aan dat het een probleem heeft, ga je als ouders je zorgen maken. Maak je je als ouder ongerust dat kun je je kind aanmelden voor kindertherapie. In de kindertherapie staat het kind centraal want ieder kind is uniek. Ieder kind heeft recht op een behandeling die specifiek op zijn of haar mogelijkheden is gericht. In de kindertherapie krijgen kinderen de kans om hun eigen deskundigheid en kwaliteiten in te zetten en samen met de ouders hun problemen op te lossen. De therapie richt zich op de binnenwereld van het kind, de relatie binnen het gezin en de relaties met de ‘buitenwereld’ zoals school, vrienden en vriendinnen.

Soms heb je als ouders ook zelf vragen of zorgen ten aanzien van je kind of je eigen rol als opvoeder. Dan kan ouderbegeleiding helpend zijn. Oudergesprekken kunnen helpen om (weer) vertrouwen te krijgen in je ouderschap en in jezelf, en om je (weer) zeker te voelen in het omgaan met je kind. Het gaat vaak om kleine aanpassingen of alleen al het inzicht krijgen in wat er speelt dat enorm helpend is. Je investeert daarmee in je eigen ontwikkeling als ouder en vooral ook in de groei van je kind.

In het Therapeutenhuis werken twee kindertherapeuten, Grace en Daphne die ieder op hun eigen wijze werken met kinderen en hun ouders. Kies wie bij je past en maak met één van hen een afspraak om kennis te maken!