All for Glory
Integratief jongerentherapeut (ECP)
(06) 53 89 76 11
ray@allforglory.nl

Ray Staring

Mijn naam is Ray Staring. Als kickboksleraar ontdekte ik mijn plezier in werken met jongeren. Om deze passie te kunnen volgen stopte ik met topsport en mijn werk als manager. Ik heb vervolgens veel gewerkt met multiprobleemjongeren en moeilijk opvoedbare jongeren binnen scholen en jeugdzorgorganisaties. Deze jongeren kwamen door hun problemen vaak binnen instellingen waar diagnoses, behandelplannen en medicatie op de voorgrond stonden. Geen van hen voelde zich hierdoor geholpen. Ik wilde het anders doen en zocht een visie waarbij het écht om de jongere draait. Ik wilde een manier vinden waarbij jongeren in staat worden gesteld hun problemen op te lossen op hun eigen manier. Bij de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam was ik hiervoor op de juiste plek. Daar doorliep ik mijn opleidingen integratieve coaching, counseling en psychotherapie met als specialisatie jongeren.

Jouw vraag is mijn vertrekpunt. Ik verplaats mij zo goed mogelijk in jou en waar jij voor komt. Samen met jou onderzoek ik wat jij wilt veranderen en welke stappen jij daarvoor kunt en wilt maken. Vaak is het van belang eerst iets ‘van binnen’ te veranderen. Denk bijvoorbeeld aan hoe je omgaat met bepaalde gevoelens of gedachten. Daarna kun je gaan ontdekken hoe je in de ‘buitenwereld’ dingen anders gaat doen om je doelen te bereken. Bij dit alles begeleid ik de weg, jij doet het werk.

Therapie draait vaak om praten, maar soms sluit het beter aan vanuit beweging te ervaren. Daarom werk ik naast de locatie van het therapeutenhuis in een dojo in Groessen. Daar combineer ik mijn vechtsportachtergrond met mijn vaardigheden als coach en therapeut. Bijvoorbeeld wanneer je weerbaarder wilt worden of anders wilt leren omgaan met boosheid kan dit een ideale manier zijn.

Integratieve therapie is een kortdurende vorm van therapie. Het streven is dat in 5 tot 15 sessies de gestelde doelen zijn behaald. Korter waar het kan, langer waar nodig.

Voor jongeren tot 18 jaar uit Westervoort worden de kosten vergoed door de gemeente. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig. Voor jongeren uit overige gemeentes geldt onderstaande.

Het tarief is € 93,- per therapiesessie of oudergesprek en elke bijeenkomst duurt een uur. Aan het eind van de maand wordt er een rekening gestuurd. Het annuleren van een gemaakte afspraak dient 24 uur van tevoren plaats te vinden. Is dit niet het geval dan kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

De kosten voor therapie worden vergoed vanuit het aanvullend pakket dat u hebt bij uw zorgverzekeraar. Deze vergoedingen vallen niet onder het eigen risico en een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

De hoogte van de vergoeding verschilt sterk per zorgverzekeraar en type aanvullend pakket. U kunt hierover navraag doen bij uw zorgverzekeraar, aan de hand van mijn registraties.

Wat u niet vergoed krijgt valt onder de aftrekpost "specifieke zorgkosten" bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting.

  • European Certificate for Psychotherapy (ECP-NL 672)
  • Nederlandse Associatie voor Psychotherapie
  • Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT-nr: 445.14.A)
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (registratienr. 103222R)
  • AGB code: 90-049083 / 94-061199
  • AGB code praktijk: 90-057536 / 94-061203
  • Kamer van Koophandel: 09166144
     
  • Niet tevreden over je behandelaar? Klachtenreglement