Integratieve therapie jongeren

Integratieve jongerentherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor pubers en jong volwassenen (ongeveer 12 t/m 23). De therapie is er op gericht de cliënt te helpen om op eigen kracht en eigen mogelijkheden zijn/haar problemen aan te pakken. De therapeut heeft hierin de rol van begeleider, de cliënt doet het werk. Dat geeft een enorme boost aan je zelfvertrouwen om te ontdekken dat je met wat begeleiding je eigen problemen kunt oplossen! Integratieve therapie heet zo vanwege de volgende uitgangspunten:

  • er wordt gebruik gemaakt van de meest helpende inzichten uit andere therapievormen. Deze zijn vervolgens gecombineerd (geïntegreerd) tot een effectieve kortdurende therapie;
  • er wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar wie je bent en wat er aan de hand is. Jouw probleem terugbrengen naar bijvoorbeeld alleen je gedrag zou veel te beperkt zijn. We kijken naar gevoelens, omstandigheden, gezin, hoe er met jou omgegaan wordt, naar gezondheid, jouw kwaliteiten & talenten, welke betekenis dingen voor je hebben, je wensen, etc.
  • we werken aan integratie van binnen. Daarmee wordt bedoeld dat als je je van binnen fijn voelt dan ervaar je de buitenwereld ook fijn. Voel je je van binnen ellendig ervaar je de buitenwereld ook als ellendig. Zit er in je binnenwereld bijvoorbeeld iets dat negatieve gedachten over jou maakt dan gaan we dat aanpakken want van negatieve gedachten ga je je naar voelen. We werken aan een vredige binnenwereld waarin de onderdelen fijn samenwerken. Zie het als de onderdelen van een motor, alleen als die prettig samenwerken loopt de motor als een zonnetje.

Binnen de therapie sta jij centraal en we gaan samen een plan maken van de dingen die jij anders wilt. Jij weet het beste wat goed voor jou is. Jouw kwaliteiten en kracht vormen het uitgangspunt bij de aanpak van de dingen jij wilt veranderen. De begeleiding zal soms meer coachend zijn op hoe jij omgaat met de wereld om jou heen en soms meer therapeutisch op hoe alles bij jou van binnen werkt.

Wil je een afspraak maken of meer informatie?

Ben je enthousiast geworden over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op. We zijn zowel telefonisch als per mail bereikbaar. Alle therapeuten van het Therapeutenhuis maken hun eigen afspraken.