Integratieve therapie

Integratieve therapie voor volwassenen is een kortdurende vorm van psychotherapie. De therapie is er op gericht de cliënt te helpen om op eigen kracht en eigen mogelijkheden zijn/haar problemen aan te pakken. Behalve aan het verkrijgen van inzicht werk je in deze therapie ook sterk aan verandering. Integratieve therapie heet zo vanwege de volgende uitgangspunten:

  • er wordt gebruik gemaakt van de meest helpende inzichten uit andere therapievormen. Deze zijn vervolgens gecombineerd (geïntegreerd) tot een effectieve kortdurende therapie. Zo maken we onder andere gebruik van diverse gesprekstechnieken, imaginaties en visualisaties, ontspanningsoefeningen, NLP, cognitieve gedragstherapie, EMDR en soms ook technieken uit de hypnotherapie.
  • er wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar wie je bent en wat er aan de hand is. Jouw probleem terugbrengen naar bijvoorbeeld alleen je gedrag zou veel te beperkt zijn. We kijken naar gevoelens, de omstandigheden, je overtuigingen, je sociale netwerk, je gezondheid, jouw kwaliteiten & talenten, welke betekenis dingen voor je hebben, je wensen en nog veel meer!
  • we werken aan integratie van binnen. Daarmee wordt bedoeld dat als je je van binnen fijn voelt dan ervaar je de buitenwereld ook fijn. Voel je je van binnen ellendig ervaar je de buitenwereld ook als ellendig. Zit er in je binnenwereld bijvoorbeeld iets dat negatieve gedachten over jou maakt dan kunnen we dat aanpakken. We werken aan een vredige binnenwereld waarin de onderdelen fijn samenwerken. Zie het als de onderdelen van een motor, alleen als die prettig samenwerken loopt de motor als een zonnetje.

Binnen de therapie sta jij centraal en we gaan samen een plan maken van de dingen die jij anders wilt. Jij weet het beste wat goed voor jou is. Jouw kwaliteiten en kracht vormen het uitgangspunt bij de aanpak van de dingen jij wilt veranderen. De begeleiding zal soms meer coachend zijn op hoe jij omgaat met de wereld om jou heen en soms meer therapeutisch op hoe alles bij jou van binnen werkt.

Wil je een afspraak maken of meer informatie?

Ben je enthousiast geworden over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op. We zijn zowel telefonisch als per mail bereikbaar. Alle therapeuten van het Therapeutenhuis maken hun eigen afspraken.