Praktijk voor Kindertherapie
Integratief kindertherapeut (ECP)
(06) 22 42 97 66
gracemeurkes@hotmail.com

Grace Meurkes

Ik ben Grace Meurkes en ik heb samen met mijn partner drie kinderen. Na mijn opleiding HBO ortho-agogisch werk heb ik de opleiding Psychodiagnostiek gevolgd en de opleiding coaching voor leidinggevenden. Hierna heb ik met veel enthousiasme de 4-jarige opleiding voor Integratief Kindertherapeut, de Masterclass IKT en het ECP (Europees Certificaat Psychotherapie) traject gevolgd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.

Jaarlijks volg ik verschillende bijscholingen waaronder: ‘Jongens (en meiden) in hun kracht’. In deze training zijn de meest effectieve oefeningen geïntegreerd uit de training ‘Rots en Water’. De meerwaarde van deze methode is dat er meer gerichte aandacht is voor het individuele kind. In 2014 ben ik afgestudeerd als GZ-supervisor en begin 2015 heb ik de opleiding Opvoedopstellingen gevolgd.

Ik heb ruime ervaring met ouders en kinderen in het begeleiden en ondersteunen in situaties waarbij zij hulp nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met opvallend gedrag, kinderen met rouwverwerking, kinderen die stil en teruggetrokken zijn, kinderen met lichamelijke klachten, kinderen van gescheiden ouders. Deze ervaringen heb ik onder andere opgedaan als pedagogisch medewerker in de kinderpsychiatrie, bij het Medisch Kinderdagverblijf, op een kinderafdeling van het UMC Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, als therapeut in het speciaal onderwijs en als projectleider opvoedingsondersteuning bij verschillende Welzijn Stichtingen.

Naast mijn werk als kindertherapeut in mijn praktijk in Arnhem, Wageningen en Oosterbeek, werk ik ook als supervisor bij de opleiding Kinder & Jeugdtherapie en als supervisor bij de Hoge School Arnhem/Nijmegen.

In het werken met kinderen en ouders binnen de verschillende settingen heb ik ervaren dat er met ouders vaak ‘over’ kinderen wordt gepraat in plaats van ‘met’ kinderen. Dit is een gemiste kans omdat kinderen heel goed in staat zijn hun problemen zelf op te lossen.

Hierin ligt ook de kracht en het succes van integratieve kindertherapie. Bij deze therapie krijgen kinderen de kans om hun eigen problemen in samenwerking met hun ouders op te lossen. Door zelfverantwoordelijk gedrag aan te leren, ontwikkelt het kind allerlei effectieve manieren die ook in geheel nieuwe situaties toegepast kunnen worden. Kinderen krijgen hierdoor meer eigenwaarde, leren verantwoordelijkheden te nemen en maken gebruik van eigen hulpbronnen en creativiteit. Als kindertherapeut werk ik volgens het uitgangspunt

Het kind weet het, het kind kan het, het kind doet het!

Intake, sessie met het kind, oudergesprek en ouderbegeleiding (1 uur) : € 93,-
Gesprek met derden, schoolbezoek                                                        : € 93,- per uur.
Begeleiding vanuit PGB (Persoons Gebonden Budget)                          : € 93,- per uur.

Al deze tarieven zijn inclusief 21% BTW.

De kosten voor therapie worden vergoed vanuit het aanvullend pakket dat je hebt bij je zorgverzekeraar. Deze vergoedingen vallen niet onder het eigen risico en een verwijzing van de huisarts is niet nodig. De hoogte van de vergoeding verschilt sterk per zorgverzekeraar en type aanvullend pakket. Je kunt hierover navraag doen bij je zorgverzekeraar aan de hand van mijn registraties.

Sinds 1 januari 2015 vergoeden de gemeenten Arnhem en omliggende gemeente (Renkum, Wageningen, Rheden, Westervoort, Duiven, Rozendaal, Doesburg, Rijnwaarden) de therapiekosten voor minderjarige kinderen na doorverwijzing van huisarts of wijkteam. Dit geldt ook voor mijn praktijk.

Doordat de therapie kortdurend is, kunnen de kosten beperkt blijven en hoop ik hierdoor veel gezinnen te bereiken.

 • Gespreide betaling is altijd mogelijk.
 • Wat is een gelukkig gezin of een goede relatie met je kinderen je waard?
 • Mochten de kosten niet haalbaar voor je zijn, neem dan toch contact met mij op, dan kijken we hoe we er samen uit kunnen komen.

 • European Certificate for Psychotherapy (ECP-NL 478)
 • Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP)
 • Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT-nr: 20.20.7A)
 • AGB code therapeut: 94-008450
 • AGB code praktijk: 94-057231
 • KvK-nummer: 09167656
   
 • Niet tevreden over je behandelaar? Klachtenreglement