Integratief kindertherapeut
(06) 37 27 87 37
info@degeluksfabriek.com

Daphne Jacobs

Profiel
Integratief kindertherapeut, psychosociaal hulpverlener, ondernemer, moeder, belangstellend, ambitieus, eeuwige leerling, empatisch, beelddenker, gelukkig mens, wandelaar en een kwaliteitsverbeteraar. 

Met kinderen werken
Het is iedere keer weer magisch wat een kind meebrengt en welke signalen het geeft over wat er nodig is. Een kind weet het, kan het en doet het! Het kind weet wat zijn of haar probleem is, het kind is in staat het zelf op te lossen en wat mij nog het meest inspireert is de beweging van kinderen om hun problemen op te lossen.

Volwassenen hoor ik nog wel eens zeggen “ja, daar moet ik eigenlijk nog eens iets mee”. Kinderen niet. Zodra er een oplossing is voor een vervelende situatie of naar gevoel, grijpen ze deze met beide handen aan. De ruimte die dan vrij komt is heerlijk voor een kind. Dan kan het gewoon gelukkig zijn! Ik voel me vereerd om de reis van het kind een stukje mee te mogen lopen en getuige te zijn van wat een kind ontdekt en leert.


Ervaringen
Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van kinderen en gezinnen. Mijn werkervaring deed ik op in het basisonderwijs, kinderopvang, naschoolse opvang, de kinder- en kraamafdeling in het ziekenhuis, jeugdhulpverlening en de gehandicaptenzorg. Vanuit een grote behoefte aan verdieping van de individuele behandeling, volgde ik de opleiding integratieve kindertherapie aan de Academie voor Psychotherapie in Amsterdam, waar ik in juli 2018 mijn diploma ontving. Sinds mijn beëdiging in januari 2014 werk ik in mijn praktijk voor integratieve kindertherapie: de Geluksfabriek.

Inspiratie
Toen ik voor het eerst in contact kwam met Charlotte Visch* was ik vrijwel meteen verkocht. Ze vertelde over de integratieve manier van werken en lichtte dit toe met verhalen uit de praktijk. Charlottes manier van benaderen was in mijn ogen zo anders en vernieuwend.  In korte periode hielp zij ouders en kinderen gigantische stappen in de behandeling te zetten. In overeenstemming van de visie: het kind weet het, kan het en doet het startte ik in 2014 met de opleiding Integratieve Kindertherapie aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.  Toen ik voor de eerste keer gezinnen begeleidde, voelde ik direct dat deze manier een daverend succes is. Inmiddels werk ik met veel enthousiasme in mijn eigen praktijk!

Het intakegesprek (60 minuten): € 93,-
Kindsessie (60 minuten): € 93,-
Oudergesprek (60 minuten): € 93,-

Betaling vindt plaats na facturering. 

De kosten voor therapie worden vergoed vanuit het aanvullend pakket dat je hebt bij je zorgverzekeraar. Een verwijzing vanuit de huisarts is hiervoor niet nodig. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en type aanvullend pakket. Therapiesessies kunnen nu door ouders gedeclareerd worden bij hun zorgverzekeraar onder vermelding van mijn AGB code. Kosten voor coaching worden door de verzekeraars niet vergoed.

De Geluksfabriek heeft contracten met de volgende gemeenten in de regio: Arnhem, Rheden, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum,  Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar. Om voor vergoeding vanuit de gemeente in aanmerking te komen is een verwijzing nodig van de huisarts of van het wijkteam/sociaal team van de gemeente. 

  • Geregistreerd in het Register Jeugdzorgwerkers van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
  • Registerlid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). 
  • NFG lidnummer: 8482
  • AGB-code praktijk: 90062116
  • AGB-code zorgverlener: 90102694
     
  • Niet tevreden over je behandelaar? Klachtenreglement