Integratieve therapie

Integratieve therapie is een effectieve therapeutische begeleiding geschikt voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. De therapie is er op gericht de cliënt in staat te stellen om op eigen kracht en eigen mogelijkheden zijn/haar problemen aan te pakken. Behalve aan het verkrijgen van inzicht werk je in deze therapie ook sterk aan verandering.

Integratieve therapie valt onder een nieuwe stroming binnen de psychotherapie. Het overstijgt en omvat de vele soorten en richtingen therapie die er zijn. Op basis van veel onderzoek naar al deze therapieën zijn werkzame factoren gebundeld en geconcentreerd in deze aanpak. De uitkomst is een therapie die meest effectief gebleken is bij kortdurende behandeling.

De cliënt staat centraal. Het draait niet om de therapeut met zijn of haar specifieke behandelmethode. Het gaat om de cliënt als mens want jij ervaart dingen met je lichaam, denkt daar bij, doet dingen en beleeft je emoties. En dat alles gebeurt in een omgeving die jij beïnvloedt en die jou beïnvloedt. Alles staat met elkaar in verband en verbinding. Alles is betrokken bij de oorzaak maar ook de instandhouding van je klacht. En dat is dan ook precies de reden waarom er bij integratieve psychotherapie niet vanuit één invalshoek naar de mens en zijn problemen wordt gekeken, maar naar de hele mens. Dat betekent dat je tijdens de therapie bezig zult zijn met je zelfbeeld, je gedachten, je gevoelens, je relaties, je wensen, je handelen, je lichamelijke ervaringen.

Wij, Edwin, Ray, Grace, Daphne en Niesje zijn ervan overtuigd dat de cliënt zijn eigen manier kan vinden in het oplossen van zijn/haar problemen en wij begeleiden je daarbij door een goede sfeer te creëren waarbinnen jij je verhaal kan doen.