EMDR

EMDR is een therapietechniek die vooral toegepast wordt voor het verwerken van schokkende gebeurtenissen waarvan iemand in het heden hinder ondervindt. De hinder kan hem zitten in: herinneringen die zich blijven opdringen (bijvoorbeeld in de vorm van herbeleving of nachtmerries) of het vermijden van/slecht functioneren in situaties die ook maar enigszins lijken op de schokkende ervaring. Enkele andere symptomen die kunnen optreden zijn: verhoogde prikkelbaarheid, concentratieproblemen, lusteloosheid, gevoelens van vervreemding, angstaanvallen, schrikachtigheid en slapeloosheid.

Vaak is EMDR niet een op zichzelf staande therapie, maar wordt het vooral binnen een therapieproces ingezet om een schokkende ervaring te ontladen en daarmee de heftige emoties voor de betreffende persoon te verlichten. Een aantal therapeuten binnen het Therapeutenhuis heeft zichzelf bekwaamd om deze techniek toe te kunnen passen wanneer dit past binnen iemands therapieproces.